Hitra Fotballklubb ble stiftet i 1987. Klubben har pr i dag rundt 150 jenter og gutter som spiller fotball. Klubben er stadig i vekst og størst vekst er det på jentesiden. Hitra FK er den eneste klubben i øyregionen med tilbud om seniorlag for damer.

Hitra Fotballklubb skal være en overbygningsklubb fra og med utøveren er smågutter og småjenter. xx

Hitra Fotballklubb skal være et tilbud til alle på Hitra som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen fotballen. Hitra Fotballklubb vil satse bevisst på ungdommen på Hitra og ønsker å skape et godt og trygt miljø i klubben. Vi ønsker at våre trenere og utøvere skal stå for holdninger og engasjement som på en positiv måte kommer hele Hitra til gode. I Hitra Fotballklubb jobber vi med å få til et miljø som er tuftet på likeverd, aksept og inkludering.

Hitra Fotballklubbs viktigste oppgave er å legge forholdene til rette for at alle som vil kan utfolde seg å ha det artig på fotballbanen. Hitra Fotballklubb skal dessuten jobbe aktivt for å være en ledende klubb på fair play.

Visjon:
Hitra FK - Best i øyregionen!

 

Hitra Fotballklubb skal være en ledende klubb i øyregionen på:  

- Spillerutvikling
- Jentefotball
- Fair-play
- Anlegg
- Arrangement